Österlen Entreprenad & Transport AB utför all sorts gräv- och schaktningsarbete.

•Infiltrationsanläggningar

•Snöröjning/halkbekämpning

•Väglagning

•Underhåll av grönområden

•Legosiktning av alla material

•Trädfällning

•Stubbfräsning

•Betongbilning

•mm.


ENTREPRENAD

Österlen Entreprenad & Transport AB • 0703 82 95 23 • gammalstorp@live.se

START   |  OM OSS     |   TRANSPORT   |   TRÄDGÅRDSANLÄGGNING    |   ENTREPRENAD      MASKINPARK    |  GRUSTERMINAL   |   LOKALUTHYRNING   |  REFERENSER   |  KONTAKT